English 清华大学 旧版入口 人才招聘

访问学者

数学系访问学者情况公示

               公     示

咸峻,男,新疆大学数学与系统科学学院教师,讲师,近日申请来我系作访问学者,经清华大学数学科学系党政联席会讨论决定,同意其申请。

根据《清华大学数学科学系国内访问学者支持计划实施办法》,现对其进行公示。

具体信息如下:

来访时间:2022年9月1日—2023年1月31日

住宿地:北京燕东园招待所(暂定)

合作导师:陈俊清 副教授

公示时间:2022年8月19日-8月29日

                           清华大学数学科学系

                              2022年8月19日