Commput.Math.oper.Res

Professors:

Fengshan Bai,      Zhongyi Huang,     Zhongxiao Jia,      Jin Li,      Baoding Liu,     Mei  Lu,        


Jinxing Xie,      Wenxun Xing,      Dinghui Yang    Chunxiong    Zheng


Associate Professors:

Junqing Chen ,   Zhiming Hu,      Jianguo Li,     Heng  Liang,      Lingsheng Shi,     Zhenbo


Wang,     Dongsheng Yin,      Hao Wu,     Liping  Zhang


Lecturers: