Committee

Academic Committee:

Chairman:

Shiu-Yuen CHENG

Vice Chairman:

Zhongxiao Jia,     Wenming Zou

Members: 

Shangquan Bu,   Shiu-Yuen Cheng,   Zhongyi Huang,   Zhongxiao Jia,   Haizhong Li,  Baoding Liu,  

Xiaoqun Wang,   Jie Xiao,   Wenxun Xing,   Dinghui Yang,    Stephen S. T. YAU,   Meirong

Zhang,    Youjin Zhang,   Jian Zhou,   Wenming Zou

 

Academic Degree Committee:

Chairman:

Stephen S. T .YAU

Vice Chairman: 

Zhongyi Huang,   Youjin Zhang

Members:

Bangming Deng,   Zhongyi Huang,   Huaiyu Jian,   Haizhong Li,   Xuguang Lu,   Mei Lu,  

Stephen S. T .YAU,   Ning Su,   Jinxing Xie,   Ying Yang,   Wenan Yong,   Hechun Zhang,  

Youjin Zhang,  Chunxiong Zheng,   Wenming Zou


Secretary:

Ping Yan